Email icon info@duosshop.cz
 • Kontaktujte nás mailem 24/7.
 • Odpovíme vám jistě do 24 hodin.
Vyhledávám
Prosím zadejte hledanou frázi
Značky
(
)
Produkty
(
)

Vrácení a reklamace zboží

Jak mohu vrátit brýle?

Pro vrácení zboží postupujte prosím následovně:


 1. Zabalte brýle do původního balení - produkt zabalte v původním stavu do originálního balení se všemi doplňky.

 2. Stáhněte a vyplňte formulář, přibalte ho k zásilce - stáhnout formulář můžete kliknutím na tento link.

 3. Pošlete produkt na naši adresu - produkt odešlete na následující adresu: Luxury Eyewear SK, s.r.o., Dunajská 3, 811 08 Bratislava, Slovenská republika

 4. Počkejte na odpověď - jakmile nám přijde zaslaný produkt, naši zaměstnanci posoudí vzniklou situaci a obratem Vás budeme kontaktovat o dalším postupu

 5. Vrátíme Vám peníze - po zkontrolování a následné zpětné vazbě, Vám vrátíme peníze zpět. Tento úkon trvá přibližně 2 - 7 pracovních dní.


Pokud jste při objednávce zvolili platbu na dobírku, tento poplatek Vám při následném vrácení objednávky nebude refundován.

Jak můžu reklamovat brýle?

Pro reklamaci zboží postupujte prosím následovně::

 1. Zabalte brýle do původního balení - produkt zabalte v původním stavu do originálního balení se všemi doplňky.

 2. Stiahnite a vyplňte formulár, pribaľte ho k zásielke -  stiahnuť formulár môžete kliknutím na tento link. 

 3. Pošlete produkt na naši adresu - produkt odešlete na následující adresu: Luxury Eyewear SK, s.r.o., Dunajská 3, 811 08 Bratislava, Slovenská republika

 4. Počkejte na odpověď - jakmile nám přijde zaslaný produkt, naši zaměstnanci posoudí vzniklou situaci a obratem Vás budeme kontaktovat o dalším postupu.

Jaké jsou všeobecné podmínky pro vrácení zboží?

 1. Záruční doby začínají běžet od převzetí věci kupujícím. Prodávající neposkytuje záruku vyšší než záruku stanovenou zákonem.

 2. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

 3. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo pokud se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady.

 4. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

 5. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

 6. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci. Jestli věc prodávaná za nižší cenu nebo věc použitá má vadu, za kterou prodávající odpovídá, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

 7. Ve smyslu tohoto reklamačního řádu, může oprávněná osoba uplatnit reklamaci osobně, písemně, nebo elektronickou poštou ve lhůtě 24 měsíců od koupě zboží.

Z uplatněné reklamace musí být zřejmé zejména:
 • označení kupujícího (jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu),
 • předmět reklamace, případně čeho se kupující domáhá,
 • označení prodávajícího,
 • datum podání reklamace,
 • podpis kupujícího

Je možné požádat o vrácení peněz za vyhotovené čočky?

Jelikož dioptrické, nedioptrické, klasické a sluneční čočky jsou vyrobeny na míru podle individuálních požadavků, vrácení peněz bez vážného důvodu není možné.

Kdy mi přijdou peníze za vrácené zboží?

Ze zákona nám plyne povinnost uskutečnit vrácení peněz do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy odstoupíte od kupní smlouvy. Nicméně, ne dříve, než obdržíme vrácený produkt nebo potvrzení o jeho odeslání